Вопросы-ответы

FAQs - Вопросы-ответы

Ирина, добрый день! Если у Вашего мужа доход непостоянный, лучше определить алименты в твердой сумме (например, 2000,00 грн. на одного ребенка). Если у Вашего мужа доход постоянный, то размер алиментов определяют в части от дохода (зарплаты, дивидентов...) должника. Сегодня, с учетом сложившейся судебной практики, суды склонны принимать решения о взыскании на одного ребенка 1/4 часть дохода, на двух детей - 1/3 части дохода должника. Суд может отойти от указанных частей, но для этого нужно собрать такие доказательства, с помощью которых можно доказать: должник может платить больше, а Ваши затраты на ребенка значительные. В этом случае нужно подать в суд обоснованный и подтвержденный доказательствами иск.

Уважно подивіться, будь-ласка, правовстановлюючі документи на вказану Вами земельну ділянку. Якщо призначення земельної ділянки "для ведення особистого селянського господарства" і Ви отримали земельну ділянку у власність в порядку спадкування, то маєте право її продати.

Взагалі виселити неповнолітніх дітей з житлового приміщення дуже складно. Адже вони мають статус членів сім'ї наймача і цей статус не втрачають навіть якщо їх батьки розлучаються. А в цей час дружина наймача втрачає статус члена сім'ї наймача. В такому випадку адвокат має вивчити позовну заяву про виселення: адже дуже важливо, яким чином сформульовано позовні вимоги і якими правовими нормами їх обгрунтовано. В ряді випадків такому виселенню можна перешкодити. Але якщо при складанні позовної заяви "статегічних" помилок не допущено, то суд має надати виселеним дітям з матір'ю інше житлове приміщення, звісно, якщо вони не мають іншої власної житлової площі. 

Чтобы изменить решение суда вам нужно:

1) обратиться к государственному исполнителю и попросить сделать перерасчет алиментных выплат з 28 августа 2018 года, именно с этой даты было внесено изменение в ч.1 ст.71 Закона Украины "Об исполнительном производстве" и было установлено, то алиментные выплаты на одного ребенка не могут быть менее минимума, установленного Семейным кодексом Украины ( а это 50% прожиточного минимума для ребенка определенного возраста от 1 до 6 лет и от 6 до 18 лет). Естественно, что исполнитель Вам даст отрицательный ответ.

2) составить скаргу на действия/бездеятельность исполнителя и обратиться в суд  - обязать исполнителя произвести перерасчет алиментных выплат, учитывая норму ч.1 ст.71 ЗУ "Про виконавче провадження".

Таким образом. размер алиментов на троих детей у Вас увеличится. И должник, официально показывающий к начислению сумму 4025 грн. должен будет уплатить алименты с учетом минимальных государственных гарантий. 

Володимире, в Києві та Київській області це вкрай важко - великі корупційні ризики. Спочатку треба знайти земельну ділянку в тій місцевості, де Ви хочете побудуватися. Тобто спочатку треба отримати інформацію про кількість і наявність земель, вільних та не наданих в користування. Таку інформацію місцеві органи влади надають вкрай неохоче. Потім потрібно звернутися до відповідної ради з клопотання про надання дозволу про виготовлення проекту землеустрою - на цьому етапі теж будуть свої труднощі. Резюмую: право на отримання земельних ділянок відповідно до ст.ст.118, 121, 122 Земельного кодексу України ми маємо, але практично реалізувати таке право вдається не кожному!

Ирина, произошли некоторые изменения в порядке выдачи документов отделами РАГСа. Документ, свидетельствующий  о факте расторжения брака между супругами - это судебное решение, если супруги расторгали брак в судебном порядке. Вам не нужно обращаться в РАГС - теперь по судебному решению свидетельство о расторжении брака не выдается. Если же супруги расторгали брак в РАГСе - в этом случае РАГС выдает свидетельство о расторжении брака. Поэтому решение о расторжении брака советую бережно хранить, чтобы не обращаться в суд за повторной копией.

Ольга, аліменти призначаються судом або в твердій сумі (тобто визначається їх конкретний розмір), або в частці від доходів боржника. Розмір призначає, звісно, суд, але з урахуванням обставин справи. Тому велику роль в цьому грають докази, які Ви надаєте суду: треба довести низький розмір своїх доходів, більш високий рівень доходу боржника, наявність у нього нерухомого/рухомого майна, відсутність у нього на утриманні інших дітей, батьків..., Ваши витрати на дитину щомісяця...). Тому до подання такого позову треба готуватися заздалегідь. Адвокат спрямує Вас, які саме докази потрібно Вам зібрати, які документи підготувати для подання позову.

Заказать юридическую консультацию

Click to refresh

simpleForm2