Блог

ВИСЕЛИТИ НЕМОЖНА ЗАЛИШИТИ


       За консультацією звернулася жінка, яка знаходилась у зареєстрованому шлюбі 15 років і зараз розриває шлюб через суд. Подружжя зареєстроване та проживає в будинку, який належить жінці на праві приватної власності. Питання: чи можливе примусове виселення колишнього чоловіка з будинку після розлучення?

       Відповідно до статті 64 Житлового кодексу УРСР чоловік є членом сім’ї своєї дружини - власниці будинку.
       Члени сім’ї власниці житлового будинку (квартири), які проживають разом з нею у будинку (квартирі), що їй належить, користуються жилим приміщенням нарівні з власницею будинку (квартири), якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування цим приміщенням (ч.1 ст.156 Житлового кодексу УРСР).
        Таким чином, за відсутності угоди про порядок користування житловим приміщенням чоловік, який 15 років проживав разом зі своєю жінкою в будинку, що їй належить, користувався будинком нарівні з його власницею.
        Тобто за період шлюбу чоловік набув ПРАВО КОРИСТУВАННЯ житловим приміщенням. І після розірвання шлюбу його право користування будинком НЕ ПРИПИНИТЬСЯ.
       Житловий кодекс України встановлює: після припинення сімейних відносин з власницею будинку колишній чоловік має право користування цим будинком (квартирою) (ч.4 ст.156 Житлового кодексу УРСР).
        Звичайно, чоловік має вносити плату за користування жилим приміщенням і за комунальні послуги в будинку (квартирі), що належить колишній дружині. Відповідна плата за користування жилим приміщенням в будинку (квартирі) встановлюється угодою сторін, а за її відсутності – в судовому порядку (ст.162 Житлового кодексу УРСР).
      Вищезазначене означає, що виселення «колишнього» із будинку неможливо після розірвання шлюбу, як і зняття чоловіка з реєстрації в цьому будинку
(квартирі).
      Ви запитаєте: як бути власниці в такому випадку? Чи не є це порушенням її права власності на будинок?

ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ПЕРЕМОГИ або ЯК ОСКАРЖИТИ ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

 

    Зупинення реєстрації податкових накладних - це найбільш поширена категорія податкових спорів в 2019-2020 р.р. Для суб'єктів підприємництва таке зупинення означає початок боротьби з податковими органами, яка, як правило, закінчується в суді.

    При цьому податкові органи вдаються до різних процесуальних "хитрощів", а суди йдуть їм «на зустріч» як органам, що представляють інтереси держави.

    Позивач, ТОВ "Демонтажбуддор", інтереси якого я представляла в адміністративному суді (справа №324/640/19), здійснивши оскарження рішень комісії ГУ ДФС в Київські області в адміністративному порядку, звернулося з позовом до суду.

   Треба зазначити, що підготовка такого позову потребує певної підготовки й розуміння питання: позивачу треба підтвердити дійсність своєї господарської діяльності, надавши завірені належним чином копії договорів з контрагентами, банківських виписок, актів наданих послуг/виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, а також податкових повідомлень та квитанцій до них та інших документів.

   В нашій справі відповідач стверджував, що «не зміг відкрити електронні документи, які були додані до податкових накладних». Треба зауважити, що така ситуація виникла тільки з трьома податковими накладними з шістнадцяти направлених до фіскалів за три місяці роботи підприємства з відповідним контрагентом.

   Тому в засіданні судом було оглянуто електронний кабінет платника податків та документи, направлені до податкових органів.

    Рішення податківців оскаржувалось нами по всім порушенням, допущеним фіскалами, і така стратегія захисту стала для нас успішною! 

Договорные обязательства во время форс-мажора

    Такое с нами впервые: длительный карантин и самоизоляция, удаленная работа и приостановление бизнеса…

    Установление карантина породило много вопросов и проблем. В договорных отношениях возникли вопросы: платить ли арендную плату за пустые офисы и места на рынках, выполнять ли свои обязательства по договору, является ли карантин форс-мажором и можно ли изменить договор.

   Статья 14ˡ Закона Украины «О торгово-промышленных палатах в Украине» содержит лишь примерный перечень форс-мажорных обстоятельств. С 17 марта 2020 года данный перечень дополнен еще одним форс-мажорным обстоятельством - КАРАНТИНОМ.

   Сегодня законодательство Украины под форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) подразумевает обстоятельства чрезвычайные и неотвратимые, объективно делающие невозможными выполнение обязательств.

   Обязательства, которые мы должны выполнить в рамках гражданского или хозяйственного договора, устанавливаются ДОГОВОРОМ и ЗАКОНОМ.

   Поэтому и в условиях карантина мы должны руководствоваться условиями договора. При этом важным аспектом является наличие в Вашем договоре положений о действиях сторон в период действия форс-мажорных обстоятельств.

   Если положения о форс-мажоре отсутствуют в Вашем договоре, советую в срочном порядке обратиться к контрагенту (партнеру) с предложением заключить дополнительное соглашение к договору и внести в договор дополнение о форс-мажорных обстоятельствах и о Ваших взаимодействиях на данный период (осуществление взаиморасчетов, отсрочку или освобождение от обязательств, порядок досрочного расторжения договора).

    Для того, чтобы подтвердить невозможность выполнения обязательств по договору, нужно обратиться в Торгово-промышленную палату за соответствующим сертификатом.     

     При обращении необходимо доказать причинно-следственную связь между обстоятельствами (в нашем случае - карантином) и обязательствами по договору, невозможными для исполнения. Для этого вместе с заявлением заявитель предоставляет доказательства невозможности выполнения обязательств (постановления Кабинета Министров, приказы различных органов, распоряжения руководителей местных органов самоуправления, письменные пояснения поставщиков и др.).

    Сертификат о форс-мажорных обстоятельствах выдается в течение семи дней с момента обращения (для субъектов малого предпринимательства выдается бесплатно).

   После получения сертификата Торгово-промышленной палаты Вы имеете право ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и предоставить контрагенту такой сертификат. В таком случае каждая из сторон вправе требовать досрочного расторжения договора, если, конечно, такая возможность предусмотрена договором.

   Поэтому при составлении договора нужно детально прописать действия сторон при форс-мажоре: перечень подтверждающих документов, сроки и порядок их предоставления другой стороне, возможности досрочного расторжения договора или приостановления его действия, порядок осуществления взаиморасчетов, сроки и порядок уведомления контрагента о наступлении обстоятельства непреодолимой силы.

   Итак, подытожим: при составлении договоров будьте предельно внимательны к таким «мелочам» как форс-мажор. Поэтому к составлению договора лучше привлечь адвоката, опыт которого поможет Вам минимизировать риски и убытки, предусмотреть нежелательные для бизнеса ситуации. Обращайтесь!

Ваш адвокат, Анна Малиновская.